Kunci Pencapaian

Kajian komprehensif mengenai sector teknologi maklumat dan komunikasi

SELESAI

Permulaan transformasi sektor ICT

SELESAI

Pemindahan aset infrastruktur rangkaian telekomunikasi kepada UNN

SELESAI

Pemodenan rangkaian untuk meningkatkan dalam kelajuan dan liputan yang lebih luas

BERMULA

Latihan dan pembangunan anak-anak tempatan untuk menjalankan rangkaian

BERMULA

Penubuhan syarikat-syarikat retail

SEDANG BERJALAN

Syarikat-syarikat retail mempunyai akses yang sama kepada rangkaian 4G dan perkhidmatan broadband fibre-to-the-home

SEDANG BERJALAN

Menyediakan produk dan perkhidmatan yang inovatif dan lebih murah kepada pelanggan individu dan korporat

AKAN DATANG

Mengembangkan keupayaan digital Brunei

AKAN DATANG