Manfaat

Transformasi ICT akan menjadi pemangkin untuk membolehkan rakyat Brunei mengambil bahagian sepenuhnya dalam ekonomi e-dagang global dan menggunakan akses ini untuk meningkatkan kualiti hidup dan membangunkan proses perniagaan baru dan inovatif, untuk manfaat semua.